Sankt Peterburg


Na počátku 18.století se car Petr Veliký rozhodl vybudovat město v deltě řeky Něvy. Na území, kde se kdysi rozkládaly bažiny a močály, dnes hrdě stojí jedno z nejhezčích měst Evropy. Petrohrad působí jako jedno velké muzeum, jehož atmosféra vás přenese do slavných dob minulých. Zimní palác se slavnou Ermitáží, pevnost Petra a Pavla, križník Aurora, chrám Kristova vzkříšení, Palácové náměstí a Izakijevský chrám – to je jen stručný výčet míst, které nemůžete vynechat. Petrohrad to je také je noční otvírání mostů, které je především v době červnových Bílých nocí neobyčejným zážitkem. Nedaleko od Petrohradu, na břehu finského zálivu, se rozprostírá jedno z nejpůsobivějších míst Ruska – carská rezidence Petrodvorec, kde se v rozlehlém parku nachází 170 fontán a kaskád, krásné paláce a zahrady.