Kyrgyzstan 2006


Středoasijská země vám učaruje především díky své divoké a panenské přírodě. Vysoké a těžko prostupné hory, hluboká a rozlehlá jezera obklopená jurtami kočovných pastevců a stovky koní. Podnikneme krásný přechod přes údolí Jetti Oguz, Karakol a Arashan, kde ochutnáme kobylí zkvašené mléko kumis a vyzkoušíme místní maringotkovou saunu. U jezera Song Kul se staneme účastníky koňských her a krátké výlety podnikneme v okolí dalších horských jezer Sary Chelek. Po pár strávených dnech na hranicím Uzbekistánu ve městě Osh a návštěvě místního vyhlášeného trhu zakončíme putování v hlavním městě Bishkeku, které připomene nedávnou historii sovětského svazu.